shutterstock_700966699

כיצד מתבצעת ההתחשבנות מול חברת חשמל?

או: איך רואים את הכסף?

רשות החשמל וחברת החשמל מציעות שתי שיטות התחשבנויות, כאשר כל בעל גג יכול לבחור את שיטת ההתחשבנות המתאימה עבורו:

שיטת ייצור – בשיטה זו, כל הייצור מהמערכת מוזרם לרשת החשמל הכללית וחברת החשמל משלמת לך עבור כל קילו-וואט-שעה (קוט"ש) שהמערכת הסולארית מייצרת (ומוזרם לרשת החשמל).

התשלום מחושב לפי מדרגות תשלום שנקבעות וקבועות למשך 25 שנים:

עד 15 KWp – תשלום של 0.48 ₪ עבור כל קוט"ש

15-100 KWp – תשלום של 0.41 ₪ בגין כל קוט"ש

100+ KWp – תשלום של 0.189 ₪ בגין כל קוט"ש

שיטת הזרמה – בשיטה זו, החשמל המיוצר על ידי המערכת הסולארית בשעה שיש צריכת חשמל בבית / בעסק מקזז את הצריכה הכללית מרשת החשמל ומקזז את התשלום בגין אותה הצריכה.

במועדים בהם יש ייצור חשמל אך אין צריכת חשמל , או שיש ייצור חשמל העודף על צריכת החשמל (למשל: עבור עסק שאינו פועל בשבת, או עבור בית פרטי בשעות שבהם אין נפשות בבית) – יתרת החשמל מוזרמת לרשת החשמל, וחברת החשמל משלמת לפי מדרגות התעריף שנקבעו:

עד 15 KWp – תשלום של 0.48 ₪ עבור כל קוט"ש

15-100 KWp – תשלום של 0.41 ₪ בגין כל קוט"ש

100+ KWp – תשלום של 0.189 ₪ בגין כל קוט"ש

בשיטה זו החיסכון בחשבון החשמל יכול להיות אף גדול יותר שכן ייצור החשמל מקזז את התשלום לחברת החשמל, אשר במקרים רבים עולה על התעריף המשולם על ידי חברת החשמל (ויכול להגיע קרוב  ל-1 ₪ ליחידת קוט"ש למשל בשעות הבוקר והצהריים בקיץ או בשעות אחר הצהריים וערב בחורף)

חשוב להדגיש כי בכל מקרה

 כל מבנה ושיטת ההתחשבנות המתאימה עבורו – המומחה מטעם רב בריח אנרגיה יתאים לך את שיטת ההתחשבנות המתאימה לך באופן שהתקבולים / החיסכון שלך מחברת החשמל יהיה אופטימלי ומקסימלי