WhatsApp Image 2021-10-18 at 14.46.11 (1)

המסלולים שלנו

רב בריח אנרגיה מציעה לך מגוון מסלולים שבהם תוכל ליהנות מהמהפכה הסולארית.

מסלול הקמה – המסלול בעל החזר ההשקעה המשתלם ביותר

במסלול זה את/ה רוכש את המערכת הסולארית ונהנה ממלוא התקבולים מחברת החשמל.

רב בריח אנרגיה תתפור עבורך את המערכת המתאימה, תסייע בכל ההליכים הרגולטיביים מול חברת החשמל ואחרים, תקים עבורך את המערכת הסולארית ותדאג עד לחיבור הסופי לחברת החשמל, ואתה תיהנה ממלוא התקבולים.

החזר ההשקעה במסלול זה הינו כ-5-6 שנים. רב בריח אנרגיה תוכל אף לסייע לך בהשגת מימון נדרש לפרויקט באמצעות הבנקים המובילים בישראל.

מסלול שכירות – רווח נקי ללא כל השקעה

במסלול זה אינך נדרש להשקיע את ההשקעה הראשונית הכרוכה בהקמת המערכת – הקמת המערכת ולאחר מכן גם תחזוקתה לתקופה של 25 שנים נעשית כולה על ידי רב בריח אנרגיה.

רב בריח אנרגיה משלמת לך שכירות בגין שטח הגג – הכנסה בטוחה וודאית למשך 25 שנים.

במקום להשאיר את שטח הגג ריק – הגג יכניס לך הכנסת שכירות קבועה ומשתלמת.

במסלול זה אינך נדרש לתחזק את המערכת ולבצע לך בקרת חשמל ושטיפות תקופתיות – על עבודת התפעול והאחזקה מתבצעת על ידי רב בריח אנרגיה.

מסלול היברידי – מסלול משולב זה הינו ייחודי לרב בריח אנרגיה ומאפשר לך ליהנות מכל העולמות.

מצד אחד, אינך נושא במלוא עלות הקמת המערכת ורב בריח אנרגיה אחראית למימון חלק מהעלות הראשונית של המערכת הסולארית, ומצד שני, התקבולים החודשיים שלך מהמערכת הסולארית הינם מוגדלים ביחס למסלול השכירות הרגיל.

את ההשקעה הכרוכה ברכישת המערכת אינך חייב לממן מכיסך. לרשותך מספר ערוצי מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים בתנאים מצוינים. בכל מקרה, בכל דרך שתבחר לממן את עלות הקמת המערכת,
זכור"השימוש בשמש הוא חינם לכל אחד – השמש משלמת עבורך את עלות המערכת".