shutterstock_1408167740

איך עובדת מערכת סולארית?

מערכת סולארית היא בעצם מערכת לייצור חשמל מהמקור האנרגטי הכי זמין וזול שיש לנו – השמש.

השמש, בת כ-4.5 מיליארד שנים, מספקת לנו אור, חום ואנרגיה מדי יום, ועכשיו אנו מנצלים את האנרגיה הזו גם כדי להפיק ממנה חשמל – זול, יעיל, ירוק וזמין.

בכל רגע נתון נשלחים אלינו קרני שמש באנרגיה המספיקה לכל האנרגיה הנצרכת בגדור הארץ. לנו, נותר רק לאסוף את האנרגיה ולהשתמש בה כמקור זמין ויעיל.

מערכת סולארית עושה בדיוק את זה. מערכת סולארית מורכבת ממספר רכיבים עיקריים:

פאנלים סולאריים – קרינת השמש פוגעת בפאנלים הסולאריים, שהינם מוליכים למחצה (semi-conductors) המצויים בין שתי שכבות של מוליכים. הפאנלים הסולאריים מייצרים זרימת אלקטרונים – חשמל בזרם ישר (direct current)

ממיר – הממיר לוקח את החשמל שהופק בזרם ישר (DC) וממיר אותו לזרם חילופין (AC) –Current Alternating

זרם החילופין שעבר דרך הממיר מועבר לרשת החשמל (grid) ונצרך על ידי הצרכן או מוזרם רשת החשמל הכללית ומשמש צרכנים אחרים.